+31 6 18 75 65 93
Volg mij:

Voorwaarden   +31 6 18 75 65 93
   info@praktijk-mirose.nl
   Za - 09:00 - 17:00
Als je een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat je kennis hebt genomen van onderstaande voorwaarden van praktijk MiRose en hiermee akkoord gaat.

Mia Groothuis van praktijk MiRose is geen arts of fysiotherapeut en is niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures. Healing en massage zijn geen alternatief voor een medisch advies of behandeling, maar zijn aanvullend.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van belangrijke informatie over zijn/haar gezondheidstoestand. MiRose aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten of gevolgen tijdens of na de massage.

De aansprakelijkheid van MiRose, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

MiRose zal nooit zonder jouw schriftelijke toestemming informatie aan derden verstrekken, tenzij dit van rechtswege dwingend wordt opgelegd.

MiRose houdt zich aan een geheimhoudingsplicht, je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bij het maken van een afspraak wordt uw adres, telefoonnummer en e-mail adres gevraagd voor de administratie.

Graag in de praktijk mobiele telefoons uitschakelen of op vliegtuigstand zetten.

Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij te late afzeggingen wordt er 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht.